GDP được coi là một trong những chỉ tiêu chính để đánh giá tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế và trình độ phát triển của đất nước. Theo dõi các bài viết này để tìm hiểu GDP là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế của bạn. Hãy cùng nukefreenow.org tìm hiểu GDP là gì qua bài viết dưới đây nhé!

I. GDP là gì? 

GDP là viết tắt của cụm từ Gross Domestic Product và dịch ra là Tổng sản phẩm quốc nội hay Tổng sản phẩm quốc nội

GDP là viết tắt của cụm từ Gross Domestic Product và dịch ra là Tổng sản phẩm quốc nội hay Tổng sản phẩm quốc nội. Đó là chỉ số tiêu dùng đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước trong một thời kỳ nhất định.

GDP là thước đo tổng giá trị thị trường. Sử dụng giá thị trường để kết hợp nhiều loại sản phẩm thành một thước đo giá trị duy nhất. Giá thị trường phản ánh chính xác giá trị của những hàng hóa này vì chúng thể hiện số tiền mà người tiêu dùng sẵn sàng trả cho những hàng hóa khác nhau.

GDP chỉ đại diện cho các loại hàng hóa được sản xuất và bán hợp pháp trên thị trường. GDP không tính đến các sản phẩm được sản xuất và bán bất hợp pháp trong nền kinh tế ngầm. Các hàng hóa và dịch vụ được tính vào GDP bao gồm: hàng hóa hữu hình như thực phẩm, ô tô, quần áo và các dịch vụ vô hình như cắt tóc, khám bệnh, biểu diễn…

II. Phân loại GDP

1. GDP bình quân đầu người

GDP bình quân đầu người là chỉ tiêu tính từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bình quân đầu người trong một năm. Chỉ số GDP bình quân đầu người tỷ lệ thuận với thu nhập và mức sống của người dân tại quốc gia đó.

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng những quốc gia có chỉ số GDP cao chưa hẳn đã có mức sống cao. GDP bình quân đầu người của một quốc gia tại một thời điểm nhất định được tính bằng cách chia GDP của quốc gia đó cho tổng dân số của quốc gia đó.

2.2. GDP danh nghĩa 

GDP danh nghĩa là chỉ tiêu phản ánh tổng sản phẩm quốc nội GDP và được tính theo giá thị trường. GDP danh nghĩa là một chỉ báo về sự thay đổi giá cả do lạm phát và tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế. Nếu tất cả các mức giá đều có xu hướng tăng hoặc giảm, GDP danh nghĩa sẽ lớn.

2.3. GDP thực 

GDP danh nghĩa là một chỉ báo về sự thay đổi giá cả do lạm phát và tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế

GDP thực tế là thước đo được điều chỉnh theo lạm phát dựa trên tổng sản phẩm và dịch vụ quốc nội. Trong trường hợp lạm phát dương, GDP thực thấp hơn GDP danh nghĩa. Điều này là do GDP thực tế bằng tỷ lệ giữa GDP danh nghĩa và GDP giảm phát.

III. GDP ảnh hưởng thế nào đến kinh tế quốc gia

Sau khi biết GDP là gì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tầm quan trọng của chỉ số GDP đối với nền kinh tế của một quốc gia. GDP là thước đo tăng trưởng kinh tế của một quốc gia tại một thời điểm nhất định.

Đồng thời chỉ rõ và phản ánh được tình hình biến động của hàng hóa, dịch vụ theo thời gian. GDP giảm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân bao gồm suy thoái, lạm phát, thất nghiệp, đồng tiền mất giá.

Ngoài ra, GDP còn là yếu tố giúp các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá tiềm năng phát triển của một quốc gia và từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Dựa trên các chỉ số GDP, các chính phủ công bố các chính sách tiền tệ phù hợp với nền kinh tế.

IV. Hạn chế của chỉ số GDP

Bên cạnh những lợi ích của GDP, chỉ số cũng có những nhược điểm sau: – Hoạt động sản xuất tự cung tự cấp chưa được thể hiện đầy đủ.

  • Không định lượng được giá trị của các hoạt động kinh doanh ngoài giấy tờ, chợ đen, tình nguyện…
  • Không xem xét các hoạt động trung gian mà chỉ xem xét hoạt động sản xuất hàng hóa cuối cùng và đầu tư vốn;
  • Tốc độ tăng trưởng GDP không thể đo lường chính xác sự phát triển của đất nước và đời sống của người dân. GDP chỉ phản ánh sản lượng vật chất nên chưa tính đến tình hình chung của đất nước.

V. Phân biệt GDP với các chỉ số kinh tế

1. Phân biệt giữa GDP và GNP 

GNP là một chỉ số về tổng sản phẩm quốc gia và thể hiện tổng lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi tất cả các công dân trong một năm. Cả GDP và GNP đều được sử dụng để biểu thị các giá trị trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô để đánh giá khả năng phát triển kinh tế của một quốc gia.

GDP chỉ thể hiện tổng sản phẩm quốc nội (nội địa)

Tuy nhiên, về bản chất, GDP chỉ thể hiện tổng sản phẩm quốc nội (nội địa). GNP còn phản ánh tổng sản phẩm quốc dân, bao gồm sản phẩm trong nước và sản phẩm ngoài nước.

2. Sự khác biệt giữa GDP và CPI 

CPI là một chỉ số về hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người tiêu dùng. Điều này không bao gồm giá hàng hóa và dịch vụ được mua bởi các tiểu bang, chính phủ hoặc doanh nghiệp. GDP và CPI là cả hai chỉ số giá trị kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, giá trị GDP chỉ được tính cho hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước. Giá trị CPI được tính cho tất cả hàng hóa và dịch vụ mua vào, bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu.

Trên đây là những thông tin về GDP là gì? Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn đọc!